Holistische gezondheidspraktijk voor Natuurgeneeskunde (paramedisch) & Therapeutische massage

5 natuurgerichte principes

Jij bent uniek en je gunt jezelf een holistische, liefdevolle benadering en behandeling.

De natuurgeneeskundige consulten bestaan uit een combinatie van methodieken — gekoppeld aan de 5 natuurgerichte principes — die jouw zelf genezend vermogen ondersteunt en stimuleert. Chronische, functionele en organische aandoeningen veranderen waardoor jouw algeheel welzijn kan verbeteren.

Jouw klacht of onwel zijn benader ik vanuit de quartaire dynamiek. Ik kijk, luister en voel welke oorzakelijke verbanden hieraan ten grondslag liggen.

Bij elk principe wordt aangegeven welke methodieken toegepast kunnen worden om balans op dat gebied te bewerkstelligen.

 

- Traditionele Chinese geneeskunde

- Traditionele Thaise geneeskunde

- Westerse medische basiskennis

- Tyropractic therapie

- Oorreflexologie/ acupunctuur

- Thai Holistische manuele therapie- clinical

- Dry needling/ Trigger needling concept (triggerpoint dryneedling)

- Orthomanipulatie (Doorn therapie & Breusse massage)

- Thai advance therapeutische massage

- Accupresuur (Finger pressure massage)

- Thai Traditionele massage

- Voet reflexologie massage/ Thaise voet massage

- Cellulite reduction massage

- Aroma therapie

- Ontspanningsmassage

- Thaise Yoga, Ontstress oefeningen, Mindfulness

- Meditatie/ kwantum touch

- Thaise voeding/ kruiden

 

 

1. Energie

Zonder energie is er geen leven mogelijk. Hoe beter de energiebalans, hoe beter het systeem functioneert, hoe groter de gezondheid. Bij gezondheidsklachten zal de energie in balans moeten worden gebracht. Emotionele en fysieke klachten ontstaan als de energiestroom niet goed is.

Tijdens de behandeling wordt de geblokkeerde energie weer in beweging gebracht.

Om de energie stromend te houden is het mede belangrijk dat de energiebanen en de vitale energiepunten is ons lichaam pijn vrij te houden. o.a. verschillende therapeutische massagevormen kunnen energieën aangevuld en hersteld worden waardoor het zenuwstelsel, organen en weefsels weer gezond kunnen functioneren

 

Methodieken: Thai holistische manuele therapie-clinical, Thai advance therapeutische massage, Thai traditionele massage, Acupressuur, Triggerneedling concept, Orthomaniputatie, meditatie/kwantum touch, yoga, voetreflexologie, oorreflexologie

 

2. Prikkeloverdracht

Zonder goede prikkeloverdracht in het zenuwstelsel zal de communicatie in het lichaam stagneren. Ons lichaam probeert constant balans in alle processen te bereiken. Een juiste werking van het communicatienetwerk is dus van groot belang. Wanneer een signaal niet op de juiste manier door het brein wordt waargenomen, kan er geen reactie op volgen en ontstaat er onbalans.

De Functies van het lichaam stagneren als er onvoldoende geleiding is. Tijdens de behandeling wordt de bron van miscommunicatie opgespoord en krijgt het lichaam de juiste prikkel. Dan pas kan het signaal wat verder herstel bevordert.

Methodieken: Thai advance therapeutische massage, Geur aroma massage, Thai holistische manuele therapie-clinical, Thai traditionele massage, voetreflexologie, Trigger needling concept, Orthomanipulatie, meditatie/ kwantum touch, yoga,voetreflexologie, oorreflexologie

 

3. Drainage

Geestelijk en stoffelijk ontgiften. Alle opgedane indrukken en emoties moeten verwerkt kunnen worden. Alle afvalstoffen van fysiologische processen moeten worden afgevoerd.

De behandeling wakkert het bewustzijn aan, zodat onverwerkte ervaringen en emoties losgelaten kunnen worden.

Methodieken: Thai holistische manuele therapie, Cellutite reduction massage, Thaise yoga en ontsress oefeningen, ontspanning massage, meditatie/ kwantum touch, yoga,voetreflexologie, oorreflexologie

 

4. Voeding

Al onze systemen en cellen varen wel bij een zo natuurlijk mogelijke voeding. Een kritische blik op het aanbod is absoluut noodzakelijk. Waar nodig, suppletie gebruiken. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook geestelijke vorm van voeding. Zo hebben we dagelijks onze uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Gezonde voeding bestaat uit: opname-verteren-loslaten. Door bewust te worden van belemmerende gedachte patronen en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Geestelijke voeding om het herstel positief te beïnvloeden.

Methodieken: Thais holistische voeding advies, Therapeutic nutrition Thaise kruiden, Thaise yoga en ontstress oefening, bewustzijn van het ademen, meditatie/ kwantum touch, voetreflexologie, oorreflexologie

 

5. Psyché/levenskunst

Luisteren naar signalen van het lichaam en hier verstandig op anticiperen. Durf ingesleten patronen en gewoontes te doorbreken. Inzicht in verkeerde beslissingen met betrekking tot de gezondheid. Het is van belang om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties, denk- en gedragspatronen te kijken. Belemmerende overtuigingen beïnvloeden het helingsproces. Hiervan bewust worden zet een veranderingsproces in gang die het algeheel welbevinden bevordert.

Vanuit de holistische visie ga ik uit van een wisselwerking tussen lichaam en geest die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Methodieken: Thai holistische manuele therapie, meditatie, Thaise yoga & ontstress oefening, Thaise levenwijze, kunstig denken, met reden realiseren, planning en beslissing nemen, meditatie/ kwantum touch, yoga, orthomanipulatie,voetreflexologie, oorreflexologie